Czy prosument ma obowiązek prowadzenia ewidencji energii na potrzeby akcyzy, jeżeli wyprodukowaną energię zużywa na własne potrzeby, a nadwyżki przekazuje do magazynu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy prosumentem, wyprodukowana w instalacji energia będzie zużyta na własne potrzeby, jednak nadwyżki będziemy przekazywać do magazynu w celu późniejszego zużycia.

Czy w świetle art. 138 h ustawy o podatku akcyzowym (punkt 2.1) jesteśmy zobowiązani do prowadzenia ewidencji akcyzowej energii? Czy przekazanie nadwyżki energii do magazynu jest tożsame z ,,dostarczeniem do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX