Czy prośba o wydanie zaświadczenia w zw. z art. 37a u.l. w postaci maila stanowi środek komunikacji elektronicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy prośba o wydanie zaświadczenia w zw. z art. 37a ustawy z 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1275) – dalej u.l. (prawo pierwokupu i prawo nabycia lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia) w postaci maila stanowi środek komunikacji elektronicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX