Czy proporcjonalny zwrot kosztów należy się wszystkim spadkobiercom?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Po śmierci kredytobiorcy spadkobiercy wchodzą w ogół praw i obowiązków zmarłego. Zmarły kredytobiorca posiadał w Banku kredyt konsumencki. Jeden ze spadkobierców dokonał wcześniejszej spłaty ww. kredytu, w związku z czym Bank powinien zwrócić prowizję i koszty zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1083 z późn. zm.) - dalej u.k.k.

Czy proporcjonalny zwrot kosztów należy zwrócić wszystkim spadkobiercom czy wyłącznie temu, który dokonał wcześniejszej spłaty kredytu ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX