Czy prokurator może korzystać z zerowego PIT dla seniorów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych określone w art. 21 ust. 1 pkt 154 u.p.d.o.f. obejmuje także prokuratora, który osiągnął wiek emerytalny, a jednocześnie po ukończeniu 60 roku życia (kobieta) nadal wykonuje pracę w charakterze prokuratora i nie pobiera emerytury (uposażenia) przewidzianego dla prokuratorów w stanie spoczynku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX