Czy projektując budowę budynku gospodarczego bezpośrednio przy granicy ścianą bez okien i drzwi, szerokość budynku możemy projektować dowolnie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy korzystając z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t. i projektując budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,50 m i wysokości nie większej niż 3,0 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,50 m ścianą bez okien i drzwi, szerokość budynku możemy projektować dowolnie?

Czy wymiar długości nie większej niż 6,50 m należy traktować jako długości przyległej (równoległej) do granicy czy niekoniecznie i można zabudować, w skrajnym przypadku, całą granicę byle tylko jeden wymiar się zgadzał i nie przekraczał 6,50 m?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX