Czy projektantem obiektu powinna być zawsze osoba fizyczna?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy projektantem obiektu powinna być zawsze osoba fizyczna?

W umowie pomiędzy inwestorem a wykonawcą dokumentacji projektowej pojęcie projektanta zdefiniowano w sposób następujący:

PROJEKTANT –biuro architektoniczne sp. z o.o. Taka definicja rodzi w trakcie prowadzenia budowy wiele nieporozumień, a czasami wręcz komplikacji. Dla przykładu w ramach nadzoru autorskiego projektant (w tym przypadku biuro architektoniczne) kieruje na budowę swoich różnych pracowników, często takich, których nazwiska nigdy nie były uwidocznione na żadnym z rysunków projektu budowlanego lub wykonawczego. Dotyczy to zwłaszcza projektów branżowych. W ramach nadzorów autorskich inwestor otrzymuje też opracowania i rysunki wykonane przez nieznanych mu projektantów – pracowników lub współpracowników biura architektonicznego.

Czy definicja pojęcia PROJEKTANT jest właściwa i czy postępowanie biura architektonicznego jest właściwe?

Dodatkowo biuro architektoniczne "wymogło" na inwestorze zapisy umowne zobowiązujące wykonawcę robót do sporządzenia na własny koszt dokumentacji warsztatowej stanowiącej uszczegółowienie projektu wykonawczego. Biuro "wymogło" również na inwestorze, aby uznał on, że autor dokumentacji warsztatowej jest równocześnie osobą sprawującą nadzór autorski na budowie.

Czy inwestor ma prawo żądać aby, aby nadzór autorski sprawowali ci konkretni projektanci (architekt, konstruktor, czy branżysta), którzy wykonywali i są odpisani na projekcie budowlanym i wykonawczym?

Czy nadzór autorski mogą jednocześnie sprawować dwaj projektanci konstruktorzy, tzn. "ten" od projektu i "ten" od dokumentacji warsztatowej (projekt warsztatowy jest przecież jedynie uszczegółowieniem projektu wykonawczego)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX