Czy projektant powinien zapewnić projektanta sprawdzającego dla projektu budowy linii kablowej średniego napięcia waz ze... - OpenLEX

Czy projektant powinien zapewnić projektanta sprawdzającego dla projektu budowy linii kablowej średniego napięcia waz ze złączem kablowym średniego napięcia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy projektant powinien zapewnić projektanta sprawdzającego dla projektu budowy linii kablowej średniego napięcia waz ze złączem kablowym średniego napięcia?

Zgodnie z art. 20 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud. obowiązek sprawdzenia nie dotyczy zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych oraz projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX