Czy projektant posiadający uprawnienia budowlane kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej może być... - OpenLEX

Czy projektant posiadający uprawnienia budowlane kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej może być projektantem odpowiedzialnym za opinię geotechniczną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smarż Joanna
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy projektant posiadający uprawnienia budowlane kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na podstawie § 5 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7 oraz § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 20.02.1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1975 r. nr 8 poz. 46), do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych, budowli nie będących budynkami oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków może być projektantem odpowiedzialnym za opinię geotechniczną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX