Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smarż Joanna
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania tylko budynków gospodarczych może podpisać zawartą w projekcie budowlanym informacje BIOZ i informację o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego oraz dołączone do wniosku oświadczenie o braku możliwości przyłączenia budynku mieszkalnego do sieci ciepłowniczej, w przypadku gdy zakres całego zamierzenia budowlanego objętego wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę obejmuje budowę budynku mieszkalnego i gospodarczego?

Czy projektant posiadający uprawnienia tylko dla części zamierzenia budowlanego może występować w projekcie budowlanym jako "projektant główny"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?