Czy projektant może dokonać uzupełnienia w imieniu inwestora, nie przedkładając przy tym pełnomocnictwa do działania w jego imieniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Starosta postanowieniem wydanym na podstawie art. 123 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a. oraz w oparciu o art. 35 ust. 3 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud., działając na wniosek inwestora w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego, zobowiązał go do uzupełnienia braków. Na nin. postanowienie odpowiedział projektant, a nie inwestor. Projektant twierdzi, iż może dokonać uzupełnienia w imieniu inwestora, nie przedkładając przy tym pełnomocnictwa do działania w jego imieniu. Organ nie podziela stanowiska projektanta.

W związku z tym, czy organ słusznie postąpił wzywając inwestora do przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 33 § 3 k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX