Czy projektant, który wykonywał dokumentację projektową na roboty budowlane, składa oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania i konflikcie interesów, gdy zamawiający wszczyna i przeprowadza postępowanie na te roboty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska Agata
Odpowiedzi udzielono: 8 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy projektant, który wykonywał dokumentację projektową na roboty budowlane, jest zobligowany do złożenia oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania i konflikcie interesów z art. 56 PZP, gdy zamawiający wszczyna i przeprowadza postępowanie na te roboty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX