Czy projektant budynku wielorodzinnego ma obowiązek zaprojektować budynek wielorodzinny spełniając przepisy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z przepisu art. 1 ustawy z 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych - dalej u.e.p.a. można wnioskować, że ustawa kierowana jest do podmiotów publicznych. Przepis ten nie wskazuje, aby ustawa określała zasady projektowania i realizowania budynków wielorodzinnych w sektorze prywatnym, mimo że art. 12, 12a i 12b u.e.p.a. przywołują budynki wielorodzinne. Doświadczenie życiowe pokazuje, że auta elektryczne i hybrydowe palą się znacznie dłużej (niezależnie od źródła pożaru) i praktycznie nie ma w tej chwili możliwości ich ugaszenia, zwłaszcza w garażach podziemnych. Taki wielogodzinny pożar może naruszyć konstrukcję budynku. Do dnia dzisiejszego nie pojawiły się żadne przepisy, które określiłyby: 1) warunki zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń, w których auta elektryczne i hybrydowe mogą być przechowywane, 2) zasady projektowania punktów ładowania w budynkach wielorodzinnych, budynkach niemieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej.

Czy przy takich (ww.) uwarunkowaniach projektant budynku wielorodzinnego (a więc budynku "niepublicznego"), który jest zobligowany – zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. - do dołączenia do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego "oświadczenia o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej", ma obowiązek zaprojektować budynek wielorodzinny spełniając przepisy art. 12, 12a i 12b u.e.p.a.?

Czy też może tę ustawę wyłączyć z przepisów, o których mowa w art. 34 ust. 3d pkt 3 pr. bud.?

Kto będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne naruszenie konstrukcji budynku w wyniku pożaru, w którym między innymi palić się będzie auto elektryczne, a budynek będzie spełniał "jedynie" dzisiaj obowiązujące przepisy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX