Czy projekt techniczny dla budowy domu jednorodzinnego powinien zawierać w sobie rysunek projektu zagospodarowania terenu? - OpenLEX

Czy projekt techniczny dla budowy domu jednorodzinnego powinien zawierać w sobie rysunek projektu zagospodarowania terenu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy projekt techniczny dla budowy domu jednorodzinnego powinien zawierać w sobie rysunek projektu zagospodarowania terenu, jeśli wszystkie urządzenia budowlane zostały szczegółowo wrysowane w PZT dołączonym do wniosku o pozwolenie na budowę i nie wymaga on doprecyzowania?

Jak nazwać ten rysunek, w przypadku, gdyby jednak był on dołączany do projektu technicznego z uwagi na konieczność jego uszczegółowienia w zakresie instalacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX