Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 2 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca złożył do starosty wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych dla planowanych robót geologiczno-inżynierskich. Nieruchomość, na której planowane są roboty, położona jest w obszarze górniczym i na terenie górniczym ustanowionym dla udokumentowanego złoża kruszywa. Roboty te nie są związane z zakładem górniczym.

Czy projekt robót geologicznych powinien określać dodatkowe warunki, poza określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji - dalej r.w.p.r.g., mając na względzie powyższe położenie planowanych robót geologicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?