Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Projekt robót geologicznych przewiduje wykonanie jednego otworu i przy stwierdzeniu korzystnych warunków w piętrze czwartorzędowym zabudowanie go, a w przypadku braku lub słabego wykształcenia czwartorzędowej warstwy wodonośnej planuje się wykonanie otworu ujmującego do eksploatacji osady neogenu. Przedłożony do zatwierdzenia projekt zakłada wykonanie otworu wiertniczego do głębokości 24-99 m.

Czy jest możliwy taki zapis w projekcie?

Czy projekt może zawierać zmianę głębokości wiercenia?

Do projektu załączono projekt techniczny otworu w piętrze czwartorzędowym oraz projekt techniczny otworu w piętrze neogeńskim.

Czy projekt może zawierać propozycję wariantową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację