Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy planowane zmiany (projekt rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów) dają możliwość przekazania odpadów po procesie biosuszenia wstępnego trwającego 2 tygodnie, o kodzie 19 12 12, do odrębnej instalacji biologicznego przekształcania odpadów (np. na bioreaktor)?

Czy prawidłowe jest założenie, że w procesie biosuszenia opisanym w § 7 ust. 1 projektu rozporządzenia z dnia 28 lipca 2015 r. powstać mogą głównie odpady o kodzie 19 12 12, traktowane zgodnie z ust. 5 jako frakcja podsitowa, przeznaczone do biologicznego przetworzenia?

Zasada bliskości, wynikająca z art. 20 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o., dotyczy odpadów przeznaczonych do składowania (obowiązek ich zagospodarowania na terenie RIPOK).

Czy wobec tego odpady do biologicznego przetwarzania można przekazać do innej instalacji w oparciu o § 5 ust. 3 projektu rozporządzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?