Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor występuje o decyzje pozwolenia na budowę na podstawie ustaleń mpzp, w którym na załączniku graficznym jest wrysowane symbolem przejście - przejazd bramy, na środku działki, brak informacji o wymiarach tj, szerokości i wysokości.

Czy projekt może dopuszczać inną lokalizacje ww. przejazdu - przejścia bramnego niż na oznaczonym rysunku mpzp na tej samej działce, ze względu na ekonomiczny aspekt prowadzonej inwestycji, oraz dobre sąsiedztwo (planowany budynek będzie mógł być niższy przy granicy z działką sąsiednią, co powoduje mniejsze zacienianie)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?