Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor złożył wniosek o budowę hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i technicznym oraz infrastrukturą techniczną.

Na wnioskowanej działce obowiązuje plan miejscowy, główną funkcją terenu są: tereny sportu i rekreacji oraz zieleni urządzonej. W ustaleniach szczegółowych planu określono parametry zabudowy:

- Dachy: Dachy dwuspadowe. Kąt nachylenia połaci dachowej 22-35 lub 45-50 bez względu na wysokość ścianki kolankowej.

- Kształtowania formy architektonicznej: Formę architektoniczną należy kształtować na zasadzie kontynuacji miejscowej, w tym regionalnej tradycji budowlanej.

- Zabudowa towarzysząca: Dopuszcza się wszelkie formy zabudowy towarzyszącej z zastosowaniem formy architektonicznej i wykończenia jednolitego dla całego zespołu.

- Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów - W strefie dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń sportowych (boiska, pole golfowe, itp.).

Inwestor przedłożył projekt hali sportowej o dachu w kształcie kolebki, wykonany z łuków stalowych pokrytych membraną.

Do wniosku inwestor dołączył opinię urbanistyczną twórców planu, z której wynika, że uznają oni budynek hali jako zabudowę towarzyszącą i ich zdaniem zapis o dopuszczeniem wszelkich form zabudowy towarzyszącej jest zgodny z planem. Zdaniem organu nie.

Czy organ ma rację?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację