Czy projekt budowy kontenerowej stacji transformatorowej wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych? - OpenLEX

Czy projekt budowy kontenerowej stacji transformatorowej wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy projekt budowy kontenerowej stacji transformatorowej wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych?

Czy kontenerową stację transformatorowa można zakwalifikować jako obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, gdzie występuje zagrożenie wybuchowe?

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17.09.2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722) - dalej r.u.p.z.d. kontenerowa stacja transformatorowa nie jest uznawana za budynek, a obiekt budowlany.

Dodatkowo z czego wynika ewentualna możliwość wybuchu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX