Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta chciałby stworzyć program polegający na przeprowadzeniu pogadanek, prelekcji dotyczących koronawirusa oraz zakupienie w tym celu maseczek i rękawiczek i ich rozdanie.

Czy taki program można podciągnąć pod program ekologiczny i sfinansować go ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) – dalej p.o.ś. - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju)?

Czy jednak tego taki pomysł podlega bardziej pod programy zdrowotne i powinny zostać sfinansowane z ogólnego budżetu powiatu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?