Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 16 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy traktować produkty spożywcze po procesie produkcji, które nie spełniają wymagań jakościowych?

Czy należy je traktować jako odpady?

Firma X chce niespełniające wymagań jakościowych produkty sprzedawać odbiorcy zagranicznemu. Produkty te podlegają nadzorowi weterynaryjnemu.

Czy w związku z tym będą miały tu zastosowanie procedury związane z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów?

Czy może należy to przewozić jako produkty z pominięciem tej procedury?

Produkty te to chipsy, oleje spożywcze, w tym roślinne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?