Czy produkcja środków anty-adhezyjnych wykorzystywanych m.in. przez zakłady produkujące prefabrykaty betonowe do smarowania form, żeby beton nie przywierał jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy produkcja środków anty-adhezyjnych wykorzystywanych m.in. przez zakłady produkujące prefabrykaty betonowe do smarowania form, żeby beton nie przywierał jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko?

Jeśli tak, to proszę o wskazanie paragrafu. W procesie produkcyjnym wykorzystywane są m.in. oleje jadalne i rozpuszczalniki zawierające śladowe ilości LZO. Całość procesu wytwarzania środków przebiega hermetycznie. Niewielka emisja następuje w momencie pompowania składników z mauzerów do zbiornika, w którym zachodzi proces wytwarzania środka aktyadhezyjnego. Produkty są sprzedawane kontrahentom zewnętrznym.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access