Czy produkcja i sprzedaż soku jabłkowego przez rolnika, może być opodatkowana 2% stawką ryczałtu w poniższym przypadku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na pytanie: "Rolnik na VAT zajmuje się produkcją i sprzedażą owoców. Zlecił zewnętrznej firmie przetworzenie jabłek na sok, który następnie chce sprzedać. Czy taka sytuacja nie powoduje wykluczenia bycia tylko na VAT i konieczności założenia firmy i odprowadzania PITu? I co w sytuacji, gdyby rolnik sam wytwarzał taki sok a następnie nim handlował?" Otrzymałem odpowiedź: Przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c u.p.d.o.f., do kwoty 100.000 zł rocznie objęto przedmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 71a u.p.d.o.f.). W przypadku gdy przychody z takiej sprzedaży przekroczą limit 100.000 zł rocznie rolnik ma możliwość zastosowania opodatkowania na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej (patrz art. 27 u.p.d.o.f.), albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

A co w przypadku limitu 40.000zł i ryczałtu 2%, czy tu nie będzie takiego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX