Czy producent wyrobów mięsnych z tytułu odprowadzania ścieków do własnego szamba ma obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Producent wyrobów mięsnych w procesie produkcyjnym wykorzystuje wodę z sieci gminnej. Ścieki z produkcji oraz pomieszczeń socjalno-bytowych odprowadza do własnego szamba, z którego odbiór nieczystości zleca firmie i posiada dokumenty potwierdzające odbiór.

Czy z tytułu odprowadzania ścieków do własnego szamba ma obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX