Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma A kupuje towar (produkt w opakowaniu) od producenta - firmy B. Jest to standardowy produkt w ofercie firmy B, który jest sprzedawany różnym odbiorcom na terenie kraju (nie jest to produkt dedykowany wyłącznie firmie A). Na podstawie zawartej pomiędzy firmą A oraz B umowy handlowej firma B na opakowaniach przedmiotowego produktu umieszcza logo firmy A oraz informację, iż producentem jest firma B. W chwili obecnej obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) - dalej u.g.o.o.o. są w całości realizowane przez producenta (firma B).

Czy słusznie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?