Czy producent betonu ma obowiązek sprawozdawczy i opłatowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy producentem betonu, do wytwarzania którego wykorzystujemy wodę z wodociągu miejskiego.

Czy w świetle wymagań ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624) – dalej pr.wod. mamy obowiązek sprawozdawczy i opłatowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX