Czy proces ręcznego czyszczenia wymaga pozwolenia na emisję gazów lub pyłów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2020 r.

PYTANIE

W zakładzie produkcyjnym na pewnym etapie produkcji pracownicy obsługują niewielkie maszyny stacjonarne i sklejają artykuły - ramki dekoracyjne do zdjęć. Ramki następnie odkładają ręcznie na stoły, które stoją obok. Przy stołach odbywa się ręczne czyszczenie ramek. Do tego celu wykorzystuje się ściereczki nawilżane środkiem czyszczącym. Nie ma wyciągów. Środek czyszczący to 100% lotnych związków organicznych, a jego roczne zużycie to około 7 ton.

Czy należy uznać, że czyszczenie odbywa się w instalacji lub w związku z nią?

Czy taki proces ręcznego czyszczenia wymaga pozwolenia na emisję gazów lub pyłów?

Czy proces takiego czyszczenia ram podlega pod standardy emisyjne?

Na pewnym etapie produkcji, inne artykuły transportowane są automatycznie na transporterach taśmowych linii pakowania. Przy linii stoją pracownicy, którzy myją szyby tych artykułów ściereczkami nasączonymi środkiem myjącym zawierającym LZO. Brak jest wyciągów. Zużycie środka to 3 tony rocznie.

Czy taka emisja wymaga pozwolenia na emisję?

Czy podlega pod standardy emisyjne?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access