Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka złożyła wniosek o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadu 17 05 03* gleba i kamienie zawierające substancje niebezpieczne np. PCB poza instalacjami i urządzeniami. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 11.05.2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. z 2015 r. poz. 796) odzysk prowadzony jest w procesie R5 i polega na usunięciu z gleby i ziemi substancji ropopochodnych za pomocą bakterii i zabiegów biotechnologicznych. Spółka informuje, że przetwarzanie jest formą odzysku do ponownego użycia, gdyż materiał mineralny powstający w wyniku przetwarzania przeznaczony jest do ponownego użycia jako pełnowartościowy materiał do np. wbudowania w skarpy, podbudowę dróg, wypełniania terenów przemysłowych, a przede wszystkim jako przesypki lub materiał rekultywacyjny na składowiska odpadów itp.

Czy opisany proces organ może traktować jako przygotowanie zanieczyszczonej gleby i ziemi do ponownego użycia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?