Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 listopada 2008 r.
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2006 r.

PYTANIE

Po wykonaniu inwentaryzacji rocznej w aptece stwierdzono niedobór towarów handlowych, który został wyksięgowany w księgach 2005 r. z konta 330 Towary na konto 243 Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek do momentu wyjaśnienia niezgodności przez komisję inwentaryzacyjną.

W aptece żaden pracownik łącznie z kierownikiem nie podpisał dokumentu o odpowiedzialności materialnej. Komisja inwentaryzacyjna nie ustaliła racjonalnych przyczyn niedoboru towaru w związku z powyższym właściciel podjął decyzję o zakwalifikowaniu niedoboru jako zawiniony, ale bez wskazania winnego aby uniknąć zarzutu o wprowadzenie zasady zbiorowej odpowiedzialności. Polecił zaliczyć wartość utraconych towarów do kosztów nie podatkowych.

Ustalono szacunkową wartość niedoboru w cenach zakupu netto posługując się wskaźnikiem procentowym marży z całego roku.

Powstał problem korekty podatku VAT naliczonego od niedoboru. Towary w aptece są opodatkowane stawkami 22% 7% i 3%, ponieważ niedobór jest zidentyfikowany tylko co do wartości uważamy, że korekta VAT powinna być naliczona w stawce podstawowej czyli 22% i również zaliczona do kosztów nie podatkowych.

Decyzję o sposobie rozliczenia niedoboru właściciel podpisał w marcu 2006 r. Wynik rozliczenia został w całości zaksięgowany w księgach 2005 r.

Czy opisana powyżej procedura jest poprawna, a termin korekty VAT naliczonego właściwy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?