Czy procedura compassionate use podlega rozliczeniu w ramach umów o udzielane świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych? - OpenLEX

Czy procedura compassionate use podlega rozliczeniu w ramach umów o udzielane świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Urbaniak Monika
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z brakiem wyraźnych regulacji prawnych w zakresie procedury compassionate use na szczeblu krajowym, czy istnieją procedury dedykowane dla podmiotów leczniczych w przedmiotowym zakresie?

Kto może wystąpić o zapotrzebowanie na leczenie konkretnego pacjenta, czy umowa zawierana jest z podmiotem leczniczym, a firmą dostarczającą lek czy między personelom medycznym, a firmą?

Czy jest to pewien rodzaj umowy trójstronnej?

Czy świadczenia związane z diagnostyką i podaniem leku otrzymanego w trybie compassionate use podlegają rozliczeniu w ramach umów o udzielane świadczeń opieki zdrowotnej, ze środków publicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX