Czy próbki towaru przekazane do krajów UE w ilościach większych niż to wynika z art. 7 ustawy o VAT podlegają opodatkowaniu według stawki 0%?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2006 r.

PYTANIE

Czy próbki towaru przekazane do krajów UE (w ilościach większych niż to wynika z art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. - dalej u.p.t.u.) podlegają opodatkowaniu według stawki 0%?

Czy wymagane jest potwierdzenie odbioru (faktury nie będzie)? Czy darowizna dokonana w formie przekazania towarów własnej produkcji do krajów UE podlega opodatkowaniu VAT według stawki 0%? W jaki sposób dokonać takiej darowizny?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access