Nowość Czy Prezydent Miasta X może wystąpić do Prezydenta Miasta Z o opinię dotyczącą zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z obowiązującym na terenie miasta Z mpzp, skoro organ ten jest wyłączony z postępowania dotyczącego DUŚ?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prezydent Miasta Z został postanowieniem SKO wyłączony z prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ponieważ działki gminne znajdują się w obszarze oddziaływania analizowanej inwestycji. SKO wyznaczyło inny organ - Prezydenta Miasta X.

Czy Prezydent Miasta X może wystąpić do Prezydenta Miasta Z o opinię dotyczącą zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z obowiązującym na terenie miasta Z mpzp, skoro organ ten jest wyłączony z postępowania dotyczącego DUŚ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX