Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor biblioteki wraca do pracy w dniu 28.11.2018 r. po urlopie bezpłatnym trwającym od 10.12.2010 r. do 27.11.2018 r. Dyrektor został powołany na czas nieokreślony od dnia 01.11.2004 r.

Czy w świetle przepisów ustawy z 31.08.2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011 r. Nr 207, poz. 1230), która wprowadziła zmiany w zatrudnianiu dyrektorów instytucji kultury, Prezydent Miasta powinien powołać dyrektora na czas określony od 3 do 7 lat, czy może kontynuować stosunek pracy na czas nieokreślony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?