Czy Prezydent Miasta może z urzędu zatwierdzić podział nieruchomości położonej na terenach zamkniętych, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Prezydent Miasta może z urzędu zatwierdzić podział nieruchomości położonej na terenach zamkniętych, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP?

Czy właściwym będzie zastosowanie trybu z art. 95 pkt 8 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n.?

Przedmiotowa działka jest objęta wnioskiem o stwierdzenie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. przez gminę, w trybie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 10.05.1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. nr 32 poz. 191) - dalej u.p.w.u.s.t. Na części działki zlokalizowany jest pas drogowy drogi wojewódzkiej i wojewoda wskazał, że Prezydent Miasta ma dokonać podziału w celu oddzielenia części działki zajętej pod drogę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX