Czy prezydent miasta może wydać decyzję na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w prywatnym lesie nieujętym w UPUL? - OpenLEX

Czy prezydent miasta może wydać decyzję na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w prywatnym lesie nieujętym w UPUL?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy prezydent miasta na prawach powiatu może wydać decyzję na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w lesie (teren ujęty w ewidencji gruntów jako las) o pow. 0,5 ha, który jest własnością osoby fizycznej i nie został ujęty w uproszczonym planie urządzenia lasów?

Omawiany teren jest położony w granicach administracyjnych miasta.

Czy ewentualne postępowanie administracyjne będzie wymagało udziału Lasów Państwowych?

Kto powinien sporządzić inwentaryzację tego lasu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?