Czy Prezydent Miasta (jako starosta), będący stroną postępowania, powinien zostać wyłączony z prowadzenia całej sprawy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na wniosek strony prowadzone jest postępowanie w sprawie zwrotu nieruchomości. Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału organ ustalił, że nieruchomości objęte wnioskiem stanowią częściowo własność prywatną, własność gminy w użytkowaniu wieczystym osób prywatnych oraz część stanowi wyłącznie własność gminy. Zgodnie z art. 142 ust. 2 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) – dalej u.g.n. Prezydent Miasta (jako starosta), będący stroną postępowania powinien zostać wyłączony z prowadzenia sprawy.

Czy organ może wydać decyzję, w odniesieniu do części nieruchomości, o umorzeniu postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość zgodnie z art. 229 u.g.n, a w odniesieniu do nieruchomości gminy zawnioskować o wyznaczenie organu zastępczego, który rozpatrzy sprawę w tym zakresie?

Czy powinien całkowicie zostać wyłączony ze sprawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX