Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2016 r.

PYTANIE

Zakład wystąpił o wydanie pozwolenia na wykonanie retencyjnego zbiornika ziemnego (służącego także do celów rekreacyjnych) oraz wlotu służącego do poboru wód z rzeki oraz wylotu ze zbiornika do rzeki. Zbiornik usytuowany jest poza korytem rzeki. Zwierciadło wody w zbiorniku będzie takie jak w rzece, a woda będzie przepływała przez zbiornik przy głębokościach większych ponad rzędne wlotu i wylotu. Przedmiotowy zbiornik wypełniony zostanie jednorazowo - nie przewiduje się poboru wody z rzeki do zbiornika poza naturalnym przepływem. Poza wodą z rzeki zbiornik będzie wypełniany wodami z podsiąków (wodami gruntowymi).

Czy opisany przypadek dotyczy pozwolenia na pobór i odprowadzanie wód, czy na retencjonowanie wód?

Czy w postępowaniu administracyjnym z uwagi na fakt, że zbiornik wypełniany będzie także wodami gruntowymi, stroną postępowania jest dyrektor RZGW?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?