Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy premie wypłacone w lutym i marcu 2012 r. za projekty wykonane i zafakturowane w 2011 r. ująć w kosztach bezpośrednich tych projektów w bilansie za 2011 r. i po stronie Ma jako rezerwy konto 830?

W miesiącu grudniu wystawiliśmy sprzedaż usług na określone kwoty i zwiększają one nam wynik finansowy za 2011 r. Ponieważ premie dla pracowników są wypłacane po wpływie gotówki za te usługi, dlatego teraz dopiero w nowym roku 2012 będzie wypłacona premia dotycząca tych usług. Bilans jest zamykany do 30 marca każdego roku, czyli mogę w tej chwili jeszcze zaksięgować te premie w stary rok jako rezerwa, czyli Wn koszty wynagrodzeń, Ma konto 830, która w nowym 2012 r. będzie rozwiązana przy wypłacie i potrąceniach składek i podatku i oczywiście podatkowo w koszty 2012 r., ale wynik bilansowy obniży się za rok 2011.

Czy tak postąpić?

Nie rozumiem dlaczego pisze się, że rezerwy tworzy się nie na konkretne kwoty tylko na prawdopodobne i w przybliżeniu. Ja mam konkretne kwoty znane, bo już mam listy płac tych premii.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?