Czy premia z tytułu zatrudnienia na podstawie dwóch odrębnych umów o pracę zawartych z jednym pracodawcą, będzie przysługiwała z każdej umowy odrębnie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zatrudniamy na 1/5 etatu inspektora danych osobowych - stanowisko urzędnicze i tą osobę chcemy zatrudnić na umowę na zastępstwo na stanowisku obsługowym na 1/2 etatu. Przygotowujemy drugą umowę. Czy premia jako obowiązkowy składnik wynagrodzenia będzie przysługiwała z każdej umowy? Czy należy wykazać ją na dwóch listach plac? Czy jednak zsumować wynagrodzenia zasadnicze i od tej kwoty policzyć 20% premii i na jednej liście ja ująć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX