Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W spółce wprowadzony jest regulamin wypłaty 10% premii rocznej. Podstawą naliczenia premii, od której obliczany jest 10% bonus, jest łączna kwota wynagrodzenia uzyskana przez pracownika w danym roku kalendarzowym, na którą składają się kwoty z poszczególnych składników płacowych – w szczególności: wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za czas urlopu, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatków za pracę w porze nocnej, dodatków za pracę w systemie zmianowym, itp. Dodatkowo w podstawie naliczenia premii uwzględnia się wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy wypłacane z tytułu:

1)

wypadków przy pracy,

2)

wypadków w drodze do pracy lub z pracy,

3)

chorób zawodowych.

Wynagrodzenia chorobowe i zasiłki wypłacane z tytułu pozostałych chorób, sprawowania opieki nad chorymi członkami rodzin, urlopów macierzyńskich bądź ojcowskich nie są uwzględniane w podstawie naliczenia premii.

Czy w związku z tak określonym sposobem naliczania premii, należy stwierdzić że premia roczna jest także w szczególnych przypadkach wypłacana za czas choroby?

Czy wartość premii wyliczana od sumy wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych wypłacanych z tytułu wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy oraz chorób zawodowych, powinna stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację