Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

OPS z uwagi na zły stan zdrowia podopiecznej wystąpił z wnioskiem do Sądu o umieszczenie jej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym z oddziałem psychiatrycznym bez jej zgody.

W dniu 13.01.2020 r. do OPS wpłynął odpis prawomocnego postanowienia wydanego w dniu 05.11.2019 r., w którym Sąd stwierdził potrzebę przyjęcia podopiecznej do zakładu opiekuńczo-leczniczego z oddziałem psychiatrycznym bez jej zgody.

Skompletowano dokumenty niezbędne do umieszczenia podopiecznej w odpowiedniej placówce, tj. kserokopię postanowienia sądu, kserokopię pisma z ZUS o kwocie pobieranego przez podopieczną świadczenia, wywiad pielęgniarski, skalę Barthel, zaświadczenie lekarskie. Dokumenty zostały przesłane dnia 05.02.2020 r.

Dnia 02.03.2020 r. do OPS wpłynęło pismo z zakładu z prośbą o uzupełnienie nadesłanej dokumentacji o dane dotyczące dotychczasowego i aktualnie stosowanego leczenia psychiatrycznego i somatycznego, które jest niezbędne do podjęcia decyzji przez lekarza psychiatrę, kwalifikującego do zakładu.

W dniu 03.03.2020 r. OPS poinformował, iż jest jedynie w posiadaniu opinii sądowo-psychiatrycznej opracowanej dla sądu i przesłał kserokopię do wglądu. Innych dokumentów dotyczących leczenia podopiecznej, OPS nie ma możliwości pozyskania, gdyż podopieczna nie ma bliskich krewnych, z uwagi na stan zdrowia nie współpracowała z pracownikami.

Ponadto, pismem z dnia 13 marca br. OPS zwrócił się z prośbą na policję o ustalenie aktualnego miejsca pobytu podopiecznej, gdyż uzyskano informację, iż wyjechała z dotychczas zajmowanego mieszkania do krewnych, o których nigdy nie wspominała, co wzbudziło duży niepokój.

Pomimo złożonego wyjaśnienia, OPS kolejny raz został wezwany do uzupełnienia dokumentacji i nadesłanie informacji o dotychczasowym i aktualnie stosowanym leczeniu psychiatrycznym i somatycznym podopiecznej.

Czy brak możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa powyżej, może skutkować odmową przyjęcia do zakładu, pomimo wydanego przez Sąd postanowienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?