Czy prawo do świadczeń z pomocy społecznej jest uzależnione od wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego? - OpenLEX

Czy prawo do świadczeń z pomocy społecznej jest uzależnione od wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 5 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienia do zasiłku stałego i go pobiera. Żona klienta wraz z dziećmi mieszka w Hiszpanii (nie znamy ich sytuacji bytowo-materialnej).

Jak ma wyglądać postępowanie OPS wobec dłużnika alimentacyjnego w sytuacji, kiedy to "dłużnik" przychodzi do OPS z wnioskiem o pomoc?

Czy OPS powinien wystąpić do prokuratury z wnioskiem o ściganie za przestępstwo niealimentacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX