Czy prawo do renty rodzinnej zwalnia z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę otrzymującą... - OpenLEX

Czy prawo do renty rodzinnej zwalnia z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę otrzymującą specjalny zasiłek opiekuńczy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

Osoba ubiegająca się o specjalny zasiłek opiekuńczy jest uprawniona do renty rodzinnej na siebie i dzieci.

Czy organ jest zobowiązany do opłacania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, jeśli przyzna tej osobie świadczenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX