Czy prawo bilansowe daję możliwość aktywowania kosztów leasingu operacyjnego maszyn produkcyjnych w celu późniejszego ich amortyzowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy prawo bilansowe daję możliwość aktywowania kosztów leasingu operacyjnego (maszyn produkcyjnych) w celu późniejszego ich amortyzowania?

Krótki okres leasingu operacyjnego maszyn generuje w początkowym okresie ich użytkowania olbrzymie miesięczne koszty, które są niewspółmierne do osiąganych przychodów. Po zakończeniu leasingu koszty maszyn będą natomiast niewspółmiernie niskie. Gdyby te same maszyny były środkami trwałymi koszty amortyzacji rozkładałyby się równomiernie do osiąganych przychodów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX