Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca świadczy usługi zmywania chodników. Dysponuje zamiatrako-zmywarką w wyniku działania, której powstaje odpad mocno uwodniony. Odpady sklasyfikowano pod kodem 20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów. W 20% odpad składa się z piachu z zamiatania i w ok. 80% z wody ze zmywania.

Czy kod odpadu dobrze został nadany?

Jak taki odpad zagospodarować?

Czy z prawnego punktu widzenia możliwe jest dokonanie zrzutu odpadu o kodzie 20 03 03, który pochodzi ze zmywania chodników i ulic i charakteryzuje się uwodnieniem na poziomie 80% do studzienek kanalizacyjnych znajdujących się w ulicach miasta?

Czy ewentualnie można dokonać przepompowania odpadu ze zbiornika zamiatrako-zmywarki, która jest małej pojemności do jakiegoś zbiornika lub wozu asenizacyjnego, który następnie dokona transportu odpadu do miejsca zagospodarowania?

Jakie jest właściwe miejsce zagospodarowania tego typu odpadu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?