Czy prawidłowym jest zbyt wczesne – jeszcze przed formalnym powstaniem obowiązku podatkowego w VAT - wykazywanie obrotu z tytułu wykonania czynności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2006 r.

PYTANIE

Firma od 1998 r. prowadzi sprzedaż wysyłkową. Podstawę opodatkowania stanowi wartość wystawionych faktur fiskalizowanych w momencie zapłacenia. W celu uproszczenia postanowiliśmy od razu fiskalizować wszystko co zafakturowano, bez względu na moment otrzymania zapłaty (wyodrębniać będziemy jedynie zapłacone na podstawie samego wyciągu bankowego). Na pasku fiskalnym ujęte będą wszystkie faktury wystawione w miesiącu, a VAT wyliczany będzie tylko z tych zapłaconych. Dążymy również do tego by odprowadzać cały VAT ze wszystkich wystawionych w miesiącu dokumentów, tak jak podmioty prowadzące normalną sprzedaż.

Czy któraś z proponowanych metod jest dopuszczalna? Czy w przypadku wyboru pierwszej metody, bez oficjalnej opinii urzędu skarbowego, mogą wystąpić negatywne konsekwencje?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access