Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma z powodu braku środków finansowych notorycznie spóźnia się z zapłatą wynagrodzeń dla pracowników. Z podatkowego punktu widzenia niezapłacone wynagrodzenia nie są kosztem podatkowym i nie obniżają podstawy opodatkowania CIT. Księgowane są jednak z datą naliczenia listy płac jako koszt niepodatkowy i w konsekwencji wykazywane są w rachunku zysków i strat (układ porównawczy) w wartości niewypłaconych wynagrodzeń i świadczenia dla pracowników z datą ich naliczenia.

Czy prawidłowym jest wykazanie w rachunku zysków i strat kosztów niezapłaconych wynagrodzeń, naliczonych a niezapłaconych w terminie składek ZUS w okresie ich naliczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?