Czy prawidłowym jest ujęcie w księgach rachunkowych termomodernizacji wynajmowanego budynku jako inwestycje w obce środki trwałe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stowarzyszenie, które nie prowadzi działalności gospodarczej, przeprowadziło 2022 r. termomodernizację wynajmowanego budynku, której całkowity koszt wynosił 170.000 zł na ten cel pozyskało dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 80.000 zł czyli 90.000 zł to wkład własny.

Czy prawidłowym jest ujęcie w księgach rachunkowych termomodernizacji jako inwestycje w obce środki trwałe i amortyzować stawką 10 % w całości czy jednak amortyzować tylko tą część, która dotyczy wkładu własnego a kwotę z dofinansowania rozliczyć jako bezpośredni wydatek w danym okresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX