Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 9 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy liczyć odsetki w przypadku rozłożenia spłaty nienależnie pobranych świadczeń na raty na dzień spłaty raty?

Spłatę kwoty 1000 zł rozłożono na 4 raty. W myśl art. 30 u.ś.r. odsetki liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty świadczenia do dnia spłaty.

Czy prawidłowym jest w przypadku rozłożenia spłaty na raty, naliczanie należnych odsetek na dzień spłaty raty?

Zatem rata składać się będzie w części z należności głównej i odsetek i będzie wyższa niż 250 zł.

W jaki sposób zatem określić w decyzji wysokość rat?

Możliwe jest to na konkretny dzień, bowiem uda się ustalić udział należności głównej i odsetek w racie, ale w przypadku wcześniejszej wpłaty lub spóźnionej plan rat ulegnie zmianom.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?