Czy prawidłowym byłoby wygaszenie decyzji ZRID z uwagi na przerwanie robót na okres dłuższy niż trzy lata? - OpenLEX

Czy prawidłowym byłoby wygaszenie decyzji ZRID z uwagi na przerwanie robót na okres dłuższy niż trzy lata?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 1 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 11i ust. 1 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - dalej u.z.r.i.d., w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud., z wyjątkiem art. 28 ust. 2 pr. bud. Specustawa drogowa nie reguluje w swej treści kwestii wygaśnięcia decyzji ZRID. Należałoby zatem przyjąć, iż należy w tym zakresie stosować regulacje art. 37 ust. 1 pr. bud.

Czy jednak mając na uwadze zakres regulacji decyzji ZRID i skutki jakie ona wywołuje prawidłowym (w i ogóle dopuszczalnym) byłoby wygaszenie decyzji ZRID, z uwagi na przerwanie robót na okres dłuższy niż trzy lata, na podstawie art. 37 ust. 1 pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX